Вимоги до перекладу текстів


Наше бюро перекладів пред'являє високі вимоги до оформлення документів, що перекладаються.

Просимо вас детально ознайомитися з правилами виконання письмових перекладів, щоб максимально мінімізувати непорозуміння в процесі нашої співпраці.

РОЗДІЛ 1. Терміни та визначення

1.1.Переклад документа на іншу мову (переклад). Виклад змісту документа засобами іншої мови при повному збереженні його структури і відсутності довільних скорочень тексту або додавання відсутніх елементів.
1.2.Оригінал перекладу (оригінал). Документ, що підлягає перекладу на іншу мову.
1.3.Повний переклад. Переклад, в якому викладено зміст усіх складових частин оригіналу.
1.4.Частковий переклад. Переклад, в якому викладено зміст однієї або декількох частин оригіналу.
1.5.Мова перекладу. Мова, на якій складено переклад документа.
1.6.Мова оригіналу. Мова, на якій складено оригінал документа.
1.7.Транслітерація. Спосіб передачі складу знаків у тексті оригіналу засобами алфавіту мови перекладу, при якому кожен знак (або послідовність знаків) однієї системи письма передається одним і тим же знаком (або послідовністю знаків) іншої системи письма.
1.8.Транскрипція. Передача звучання слів (тексту) мови оригіналу за допомогою умовних знаків в тексті перекладу.
1.9.Примітка перекладача. Текст, вставлений в переклад і чітко виділений в ньому, який не відповідає тексту оригіналу, а пояснює зміст або особливості роботи над перекладом.

РОЗДІЛ 2. Вимоги до назви файлів і пересилання текстів перекладу.

Попередньо перед надсиланням вам завдання на переклад електронною поштою, наші менеджери узгоджують всі основні умови (терміни, тарифи, мова перекладу тощо).

При отриманні від нашого бюро перекладів завдання на переклад, слід в обов'язковому порядку відправити своє підтвердження про прийняття проекту в роботу. Таким чином ви одночасно підтверджуєте вашу згоду з усіма позначеними в листі умовами і з правилами виконання письмових перекладів.

Файл з перекладеним текстом, який ви відправляєте нам, повинен мати оригінальну назву. Якщо, наприклад, ви отримали файл з назвою «12_dohovir.rar», то перекладений файл буде мати таку ж назву, але з припискою мови перекладу - «12_dohovir_ukr.doc».

При відправленні перекладв на нашу електронну скриньку в листі потрібно вказати статистику перекладу і підсумкову вартість кожного документа.
Підрахунок кількості знаків з пробілами (Word - Статистика) необхідно проводити тільки після видалення зайвих порожніх символів (для полегшення перевірки слід використовувати функцію «Знайти і замінити», де в поле «Знайти» вводиться подвійний пробіл, а в полі «Замінити» - одинарний. перевірку варто повторювати кілька разів, поки додаток Word не повідомить про те, що проведених замін 0).

РОЗДІЛ 3. Вимоги до перекладу і його оформлення.

Перекладач несе відповідальність за якість і стиль оформлення перекладу!!!

Якщо з якоїсь причини перекладення не може бути виконаний в зазначений термін, слід своєчасно повідомити про це нашим менеджерам.

Переклади, надіслані з грубими порушеннями нижчевикладених правил, відправляються на доопрацювання перекладачеві. Доопрацювання тексту в межах цих Правил додатково не оплачується.

За неякісні переклади, зрив термінів, грубе недотримання цих правил застосовуються штрафні санкції, розмір яких пропорційний понесеним нами витратам.

Ми рекомендуємо нашим перекладачам уважно вичитувати текст після того, як він перекладений повністю.

Розділ 3.1. Вимоги до перекладу.

У перекладі повинні бути дотримані норми сучасної орфографії і правила граматики мови перекладу.

Переклад повинен стилістично відповідати початковому текстові (наприклад, при перекладі юридичних і економічних текстів не повинна здійснюватися підміна спеціальної лексики і зворотів на відповідні звороти нейтрального стилю, переклад технічних текстів здійснюється з дотриманням норм стилістики технічних текстів мовою перекладу тощо).

Як результат надається остаточний і правильно відформатований текст перекладу без помилок, друкарських та орфографічних, і не перекладених фрагментів тексту.

Перекладач дає тільки один варіант перекладу окремих слів, термінів або виразів, приводити кілька варіантів перекладу на вибір неприпустимо.

У всьому тексті перекладу має бути дотримано єдність термінології, властивої даної тематиці перекладів. Так, при перекладі технічних текстів рекомендується використовувати терміни, встановлені відповідними державними термінологічними стандартами, або терміни, що містяться в термінологічних додатках до державних стандартів і в інших документах.

Не стандартизовані терміни повинні відповідати термінологічним рекомендаціям міжнародних організацій, наприклад, Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).

Неприпустиме вживання термінів, прийнятих в професійніф розмовній мові (професійному жаргоні), за можливим винятком випадків вживання аналогічних лексичних одиниць в початковому тексті, але за обов'язкового дотримання принципу еквівалентності перекладу.

Переклад тексту здійснюється повністю, без пропусків і довільних скорочень тексту оригіналу. Перекладається весь текст мовою оригіналу: зміст документа, зміст бланка документа, зміст написів на печатці / штампі або вміст написів, зроблених від руки.

Спірні, нерозбірливі і неоднозначні місця, слова, що допускають декілька варіантів перекладу (терміни, фрази, скорочення, абревіатури) слід обговорювати з нашими менеджерами, а також виділяти їх у тексті фоном і докладати свої коментарі в дужках на жовтому фоні з підписом (наприклад, так).

Якщо в перекладі зустрічаються слова на інших мовах, необхідно їх залишити і виділити сірим маркером.

При перекладі на українську мову загальновідомі латинські вирази (de facto, de jure тощо) можуть не перекладатися. Деякі назви з галузі медицини, біології та хімії зберігаються в латинському написанні, так як не мають перекладних еквівалентів або не перекладаються за традицією. Назви видів бактерій, тварин, рослин тощо зберігаються в латинському написанні.

При перекладі на іноземну мову україномовні еквіваленти загальновідомих латинських виразів можна заміняти оригінальними латинськими виразами. В даному випадку слід керуватися розумінням того, чи сприйме цільова аудиторія перекладу такі терміни.

3.1.1. Назви організацій

Відповідно до рекомендацій законодавчих актів і нормативно-правових документів форма власності та організаційно-правова форма наводяться в скороченому вигляді після зазначення назви найменування заголовними латинськими буквами - ТОВ, ZAO, OAO, AKB.

Вагомим аргументом до даного правила можна вважати і те, що через розбіжність законодавств, абревіатура форми власності відразу ж дає можливість визначити країну реєстрації компанії: PLC (ВАТ) - Великобританія; GmbH (ТОВ), AG (АТ) - Німеччина; SpA (АТ) - Італія, A / S (АТ) - Норвегія, Данія, OY (АТ) -Фінляндія тощо. Отже, якщо компанія зареєстрована в Росії або Україні, через застосування не російської або української абревіатури країна реєстрації буде не зрозуміла.

Іноді логічно вказати в дужках назву компанії з аналогом абревіатури в мові перекладу.

Абревіатуру напрямку діяльності підприємств також слід транслітерувати, давши в дужках розшифровку (розшифровка може даватися при першій згадці компанії в документі, в подальшому буде використовуватися транслітерована назва).

При перекладі іноземної назви компанії рекомендується наступна модель: іноземне назва - іноземна назва, (транскрибована українською мовою).

Українські назви також зазвичай не перекладаються, а транскрибуються (практична транскрипція). Хоча в окремих випадках можна вказати переклад назви компанії в дужках.
Крім того, зверніть увагу, що при перекладі українських компаній лапки не ставляться.

Назви іноземних установ і організацій, як правило, перекладають на українську мову. При перекладі назв установ і організацій зазвичай використовуються еквіваленти найменувань установ та організацій українською мовою.

У назвах установ і організацій з великої літери пишуть тільки перше слово і власні імена.

Але в назвах найважливіших міжнародних організацій з великої літери пишуть всі слова, крім службових.

Назви іноземних журналів, газет в тексті перекладу залишають в оригінальному написанні і беруть в лапки. При цьому дотримуються правила вживання великих і малих літер, властиві вихідній мові. У бібліографічних посиланнях і списку літератури ці назви використовують без лапок.

3.1.2. Дати

Не завжди літочислення мови оригіналу збігається з літочисленням мови перекладу документа.

Якщо місяць вказаний літерами, а рік повністю, то проблема зникає сама собою. Але при повному цифровому оформленні виникає питання. Щоб уникнути розбіжностей при перекладі і оформленні тексту ми рекомендуємо два варіанти:
1.      Датування слід адаптувати для мови перекладу.
2.      Місяць при перекладі слід вказувати літерами, а рік повністю.
Слід дотримуватися також і форми написання дати, тобто якщо в оригіналі документа місяць вказаний літерами, не допускається заміна його в перекладі порядковим цифровим номером.

3.1.3. Абревіатури

Скорочення, які використовуються в оригіналі, наводять у вигляді еквівалентів мовою перекладу, якщо такі існують.

За відсутності еквівалентів значення кожної абревіатури має бути пояснено при її першому згадуванні в тексті мовою перекладу.

Скорочені найменування марок машин, апаратів, приладів тощо зазвичай не розшифровують і в перекладі залишають в оригінальному написанні.

У буквених абревіатурах, що являють собою поєднання букв і цифр, останні пишуться разом з абревіатурою, якщо розташовуються перед нею, і через дефіс, якщо стоять за абревіатурою, при цьому лапки не вживаються.

У буквених абревіатурах, що поєднуються з цифрами і цілими словами, всі назви залишають в оригінальному написанні. Такі поєднання в перекладі укладають в лапки, а перше слово і власні імена пишуть з великої літери.

3.1.4. Імена та прізвища

Якщо перекладачеві спочатку не надаються варіанти написання імен і прізвищ, як це вимагається згідно з документами, що засвідчують особу (або іншими даними) для перекладу з української мови, то імена та прізвища перекладаються на розсуд перекладача відповідно до правил транскрибування в мові перекладу.

Те ж саме діє і при перекладі імен і прізвищ з іноземної мови на українську. У виняткових випадках (наприклад, при виникненні їх з рідкісних мов) імена і прізвища можуть транслітеруватись.

Оригінальне написання іноземною мовою обов'язково наводиться кожен раз.

Іноземні імена не можна русифікувати, їх слід транскрибувати відповідно до правил вимови даного імені в іноземній мові. Винятки становлять імена, які за традицією русифіковані.

Артиклі, прийменники (в тому числі однобуквені), частки в іноземних прізвищах та іменах da, das, de, del, don, du, la, le, van, von і ін. транскрибують і пишуть з малої літери окремо з відповідних положень частиною імені.

Артиклі, прийменники і частки пишуть з великої літери, якщо вони з прізвищем утворюють одне слово, якщо вони за традицією з'єднуються з прізвищем через дефіс або апостроф або якщо в іноземному написанні вони мають велику літеру.

Частинки мас- і МС, Saint найчастіше приєднують до імені через дефіс (Сент-, Санта-, Мак-), і пишуть в перекладі з великої літери. Однак, є і усталені відхилення від цього загального правила.

Якщо в середині імені зустрічається прийменник, сполучник або частка, то вони пишуться через дефіс і з малої літери.

Китайські прізвища та імена складаються з двох частин: перша частина - прізвище, друга - ім'я. Обидві частини пишуть з великої літери і окремо.

Японські, корейські, в'єтнамські, індонезійські, бірманські прізвища та імена пишуть роздільно і з великої літери в кожній частині.

При зворотному перекладі українських імен, прізвищ, по батькові з іноземної мови слід дотримуватися загальноприйнятих норм їх написання в українській мові.

3.1.5. Географічні назви та адреси

Географічні назви з / на іноземну мову слід перекладати, ґрунтуючись на професійних словниках, довідниках і перевірених джерелах в Інтернеті.

Географічні назви, відсутні в атласах, на картах і інших перевірених джерелах, слід транскрибувати українськими буквами і при їх першому згадуванні приводити в дужках мовою оригіналу, а в подальшому використовувати тільки транскрибоване найменування.

У перекладах з японської та інших мов з не латинською графікою слід вживати тільки українську транскрипцію.

Адреси при перекладі необхідно передавати за допомогою прийому часткового перекладу, при якому перекладабються назви країн, регіонів і міст, а назви вулиць і будівель даються в українській транскрипції.

Відповідно до побажань замовника може також наводитися повний варіант адреси на мові оригіналу.

3.1.6. Символи, одиниці виміру, цифри, формули, рівняння, математичні і умовні знаки

Символи, одиниці виміру, чисельні значення в формулах, формули і рівняння відтворюються в перекладі в тій формі, в якій це прийнято в мові перекладу. Формули, наприклад, вводяться за допомогою редактора формул «Microsoft Equation» текстового редактора «Microsoft Word». Індекси, що містять в собі слова (наприклад, Σ), перекладаються, якщо замовник не бажає зберегти індекси мовою оригіналу. Підставою для збереження індексів мовою оригіналу може бути відсутність відповідностей в мові перекладу.

Одиниці фізичних величин в перекладі та їх міжнародні і українські позначення підлягають обов'язковому застосуванню одиниць Міжнародної системи одиниць (СІ). При цифрах неметричні одиниці пишуть як повністю, так і в скороченні, а позначення міжнародних одиниць - відповідно до СІ.

Умовний знак, що позначає найменування іноземних грошових величин (€, £ та ін.) і стоїть в початковому тексті перед числом, в перекладі на українську мову слід замінювати словами «євро», «фунтів стерлінгів» тощо, які відповідно до норм української мови ставляться після числа.

Римські цифри в перекладі рекомендується замінювати арабськими, якщо вони не використовуються для нумерації розділів тексту і якщо така заміна суперечить традиції вживання римських цифр в деяких мовах. Наприклад, в українській мові за традицією римськими цифрами позначають: а) номери з'їздів, конференцій, конгресів, б) номери міжнародних об'єднань, в) номери річниць, г) номери спортивних змагань, століття, ґ) календарні квартали.

При перекладі слід враховувати особливості вживання деяких математичних знаків:
Знак розбивки багатозначних чисел: при перекладі на українську мову багатозначні числа (більше трьох значущих цифр) розбивають точкою на класи по три знаки в кожному (за винятком чисел, що позначають номери і календарні роки).
Знак десяткового дробу: при перекладі на українську мову використовується кома в нижній частині рядка, наприклад 0,02.
Терміни, що містять символи, повинні відповідати загальноприйнятим нормам відповідної мови.

3.1.7. Назви професій, посад, вчених звань, титулів тощо.

Назви професій, посад, вчених звань, титулів перекладають в тих випадках, коли в мові перекладу є однозначне відповідне поняття або написання.

У ряді випадків при першій згадці назви в тексті допустимо дати роз'яснювальний переклад для кращого розуміння і / або навести оригінальне написання назви мовою оригіналу в дужках або в примітці.

3.1.8. Цитати. Назви книг, документів тощо.

Вміщені в початковому тексті цитати слід перекладати. При перекладі цитат із загальнодоступних літературних творів, документальних джерел, періодичних видань тощо, перекладачеві слід перевірити, чи є та чи доступний текст перекладу цього фрагмента на мову перекладу. За наявності такого перекладу цитату мовою перекладу рекомендується брати з нього і наводити її з посиланням на джерело.

Особливу увагу слід виявляти в тих випадках, коли цитата в початковому тексті взята з перекладу з мови перекладу. У цьому випадку не слід робити зворотний переклад, а необхідно знайти першоджерело й взяти цитату з такого джерела.

Якщо в тексті наведено назву міжнародного документа або документа країни вихідної мови, перекладачеві слід знайти текстове вираження, яке прийнято для згадки цього закону або документа в офіційних документах країни мови перекладу, і тільки якщо такого знайти не вдасться, то перекласти. При цьому в разі необхідності допустимо розміщення примітки перекладача.

Коли цитата в початковому тексті взята з перекладу з мови перекладу, але знайти оригінальний текст неможливо з об'єктивних чи технічних причин (наприклад, в тексті наводиться коротка цитата з праць україномовного автора, але відсутнє точне посилання на джерело, при цьому замовник не в змозі надати таке посилання, а пошук цитати з можливих джерел пов'язаний з непродуктивно великими витратами часу і зусиль), то в такому випадку перекладачеві рекомендується перекласти таку цитату самостійно, але непрямою мовою (без лапок).

Розділ 3.2. Вимоги до оформлення

У перекладі необхідно зберігати порядок проходження текстів, формул, а також таблиць і малюнків, абзаців оригіналу.

Основний шрифт для використання в перекладі вихідного тексту - Times New Roman. Стандартний розмір шрифту 12пт. Міжрядковий інтервал - 1. Стандартний розмір полів: ліве - 3 см, праве, верхнє і нижнє - 2 см, відступ першого рядка 1,25 см. Відстані між абзацами бути не повинно.

Проте, іноді можливі деякі варіації зазначених вимог з метою збереження оригінального оформлення вихідного документа в перекладеному варіанті.

Якщо текст містить цифри, перекладач зберігає їх в підсумковому документі або переносить їх у підсумковий документ без спотворень.

Повністю відтворюються всі виноски, додатки, таблиці, списки і зображення, підлягають перекладенню текстові елементи в зображеннях і таблицях.

Текст перекладу повинен повністю зберігати:
·         Нумерацію всіх розділів і пунктів (в тому числі при перерахуванні) - навіть якщо при цьому використовують символи мови оригіналу;
·         Наведені в оригіналі виділення тексту (курсив, підкреслення, напівжирний шрифт тощо);
·         За можливості форму таблиць і написання формул.

У тексті не повинно бути поспіль більше одного пробілу!!! Для проставлення в тексті перекладу декількох пробілів необхідно користуватися табулятором.

Не слід розділяти документ на розділи (робити розриви сторінок), за винятком випадків необхідної зміни орієнтації або розміру листа.
Слід зберігати первинну і / або вихідну орієнтацію сторінки (альбомна / книжкова) при перекладі.

3.2.1. Оформлення ілюстрованого матеріалу і таблиць

Ілюстрований матеріал (креслення, схеми, таблиці, діаграми тощо) розташовується в перекладі аналогічно його розташуванню в оригіналі.

Малюнки бажано вставляти в тому вигляді і в тому місці, де вони наведені в тексті оригіналу.

Для обробки впроваджених у текст не редагованих об'єктів (картинки, діаграми, графіки тошо з підписами до них) рекомендуються 3 варіанти:
 1. Зображення вставляється у текст, поруч з вихідним текстом проставляються номери.
 2. Вставляється зображення, потім таблиця з перекладом підписів до ілюстрації.
 3. Переклад тексту поверх малюнка, діаграми тощо.

Для обробки впроваджених в текст редагованих об'єктів (малюнки, діаграми, графіки тощо з підписами до них) рекомендуються 2 варіанти:
Якщо на зображенні немає жодних посилань в тексті, то його можна не вставляти. Замість цього на мові перекладу курсивом в круглих дужках пишеться фраза «Зображення» або «Малюнок».
Якщо ж на запроваджене зображення посилаються в тексті, то воно вставляється в потрібне місце зі збереженням своїх розмірів і місця розташування.
Для нотаріальних перекладів незалежно від ситуації діє тільки перший варіант!!!

Якщо в тексті є таблиці, то їх потрібно переносити в переклад з максимальним збереженням структури, не змінюючи розміщення вмісту в осередках, а також кількості рядків і стовпців. Іноді може знадобитися також зміна напрямку написання тексту.

3.2.2. Оформлення нерозбірливих місць в перекладі

Якщо у вихідному документі зустрічаються місця з нерозбірливим текстом (наприклад, рукописний текст або погано надрукований штамп), який складно перекласти, слід замість нього в потрібному місці вписати мовою перекладу курсивом в круглих дужках: (нерозбірливо - прим. Перекладача).

3.2.3. Оформлення перекладу підпису

Рукописні підпису, наявні в документі, забороняється вставляти в переклад у вигляді малюнка. Замість цього в необхідному місці слід вписати мовою перекладу слово в круглих дужках: (Підпис).

3.2.4. Оформлення перекладу реквізитів (якщо перекладається весь документ)

Присутні в документі штампи і печатки забороняється вставляти в переклад у вигляді малюнків. Замість цього повинні перекладатися написи в штампах і печатках.

В цьому випадку слід дотримуватися наступних рекомендацій:
 • З нового рядка пишеться назва реквізиту;
 • Стиль шрифту повинен збігатися з основним текстом перекладу;
 • Якщо текст в штампі прописується в кілька рядків і передбачає окремий напис, то кожен з цих написів пишеться з нового рядка без додаткових знаків пунктуації;
 • Якщо на штампі є підрядник, його слід перекласти і поставити перед перекладом тексту, який відноситься до даного підряднику;
 • Не рекомендується виділяти переклад печаток або штампів в окрему рамку;
 • Переклад тексту печатки починається з перекладу текстів, написаних в центрі печатки і закінчується перекладом текстів, написаних максимально близько до її країв.

3.2.5. Оформлення перекладу реквізитів (якщо перекласти потрібно тільки реквізити документа)

У разі, якщо в документі потрібно перекласти тільки реквізити (весь інший документ українською мовою), лист перекладу оформляється наступним чином:

Потрібно написати текст про те, реквізити якого документа будуть перекладені, а саме вказати:
 • Назву документу;
 • Прізвище, ім'я та по батькові (якщо така є) власника документа;
 • Дату і номер документ;
 • Ким виданий документ;
 • З якої мови на яку мову буде перекладений документ.

Потім виконати переклад відповідно до наведених вище вимог.

3.2.6. Оформлення підтвердження достовірності перекладу

При перекладі з подальшим нотаріальним посвідченням внизу сторінки вставляється колонтитул з наступним текстом:

Я, перекладач ПІБ, підтверджую достовірність вчиненого мною перекладу тексту (реквізитів) документа з __________ мови на __________ мову.

Причому при перекладі з української мови на іноземну мову даний заголовок в обов'язковому порядку дублюється мовою перекладу.

Заключне слово

Якщо після прочитання у вас виникнуть будь-які пропозиції щодо вдосконалення процесу стандартизації оформлення письмових перекладів, будемо раді вас почути.

Зв'язатися з бюро перекладом Мінфоців з даного питання ви можете за допомогою електронної пошти

Дякуємо за співпрацю!